Αν δεν ήσασταν εγγεγραμμένοι στην Ολλανδία ολόκληρο το έτος 2014

Η δήλωσή σας θα πρέπει να γίνει μηχανογραφικά. Η εφορία μπορεί να σας αποστείλει το μηχανογραφικό στο σπίτι για την συμπλήρωσή του. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα φορολογικά σας στοιχεία, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία σε Ελλάδα και Ολλανδία.

Αν ήσασταν εγγεγραμμένοι στην Ολλανδία ολόκληρο το έτος 2014

Μπορούμε να εκπληρώσουμε την δήλωσή σας ηλεκτρονικά με την χρήση του κλειδαρίθμου σας (Digid).

  • Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι 30 Απριλίου. Με αίτημα προς την εφορία, το οποίο πρέπει να γίνει πριν την λήξη της προθεσμίας, μπορούμε να ζητήσουμε την παράταση της υποβολής της δήλωσής σας.

Έχουμε μακρά εμπειρία

στην συμπλήρωση των φορολογικών στοιχείων στην Ολλανδική εφορία. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε τη δήλωσή σας με τον πιο έγκυρο τρόπο, χωρίς την απόκρυψη στοιχείων και χωρίς έξτρα φορολόγηση των περιουσιακών σας στοιχείων εκτός Ολλανδίας

Επικοινωνία